Interkomplet s.r.o.

Přeskočit na obsah »

Prohledat web

Právě jste na:

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje (jméno, příjmení, adresa atd.) zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.
Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním, a to buď písemně na adresu sídla nebo elektronicky emailem na adresu: obchod@prodej-zidli.cz. Zákazník souhlasí s tím, aby provozovatel serveru zapracoval údaje uvedené v těchto dokumentech do informačního systému, tyto údaje v informačním systému shromažďoval za účelem zajištění řádného vedení účetnictví, možnosti poskytnout výhody plynoucí z případného klubového členství a k marketingovým účelům (např. rozesílání katalogů nebo jiných tiskových materiálů poštou na adresy členů, e-mailové zprávy, SMS informace).
Tento informační systém provozujeme na dobu neurčitou výhradně pro svoji potřebu a za účelem zkvalitnění služeb provozování internetového portálu www.prodej-zidli.cz, ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
Osoba, která vyplnila formulář, má právo k přístupu k osobním údajům, jakož i další práva stanovená v §21 uvedeného zákona. Provozovatel ručí za bezpečnost údajů v informačním systému, ve smyslu uvedeného zákona.

Správcem údajů je INTERKOMPLET s.r.o., se sídlem v Liberci, zapsán do OR u Krajského soudu v Ústí n.L.,oddíl C,vložka 10296.

 

Můj košík

V košíku nejsou žádné položky.


INTERKOMPLET, s.r.o. - idatabaze.czNábytek - idatabaze.cz